psichologine krize

Naujų kelių paieškos (13)

Tęsinys. 13 dalis

Agonas yra senovės graikų terminas kovai, varžyboms ar konfliktams. Kai senovės Atėnai buvo savo šlovės viršūnėje, vyrų gyvenimas buvo sukoncentruotas į nuolatinę konkurenciją dėl pasaulinės sėkmės ir pergalių.

„Panašu, kad penktojo amžiaus prieš Kristų gyvenimas Atėnuose buvo nesiliaujanti kova dėl asmeninio įsiamžinimo – dėl šlovės ir garbės –  dėl tikslų, kurie galėtų padėti to pasiekti (turtas, valdžia ir kt.)“. Philip Slater, The Glory of Hera

Senovės Graikijos vyrai buvo atsidavę tam, ką 5-ajame amžiuje prieš mūsų erą poetas Pindar vadino „ieškojimu“, kuris žymi tą, kuris „mėgsta persekioti“. Nepailsdamai siekdami ir ieškodami pasaulinės sėkmės, senovės graikai ne kiek puoselėjo galutinį tikslą, bet labiau patį procesą. Jie išmoko mylėti kovą, nesėkmes ir konfliktus, kurie yra neišvengiama kelio į sėkmę dalis.

„Turėtumėte mylėti taiką kaip priemonę naujiems karams. Ir trumpą ramybę labiau nei ilgalaikę. Aš neskatinu tavęs dirbti, bet kovoti. Aš neprašau taikos, bet pergalės. Tegul jūsų darbas bus kova, o pergalė jūsų ramybė!“ Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

Ši agonistinė dvasia nėra būdinga tik Atėnų šlovės dienų vyrams. Pavyzdžiui, taikioje Ugandos Gisu gentyje vyrai gerbia „nepriklausomybę ir konkurencingumą“. Atokiose Ramiojo vandenyno centrinės Ramiojo vandenyno salose vyrai yra apsėsti vadinamosios „stiprios minties“, kuri „reiškia neišdildomą pasiryžimą nenusileisti ar nugalėti, ypač kai kyla kokia nors proga susijusi su fizine rizika ar iššūkiais“ (Davidas Gilmore’as, „anhood in the Making“). Sociologai Michaelas Cicone’as ir Diane Ruble, tyrinėdami šiuolaikinę Ameriką, daro išvadą, kad „vyriškasis vardiklis“ visose vyriškose subkultūrose yra „savotiškas, dinamiškas požiūris į gyvenimą apskritai, su pasaulietiškos sėkmės siekimo galimybe.“ Vyriškumui svarbu ne kiek pasaulinė sėkmė per se, bet noras „parodyti veidą“ – konkuruoti viešoje scenoje ir nebijoti patirti galimą pralaimėjimą. Tikras vyras gyvenime nesirenka saugaus kelio. Greičiau jis „gyvena pavojingai“; Įsikūnijęs į agonistinę dvasią, jis beatodairiškai siekia pasaulinių laimėjimų, vienaip ar kitaip susijusių su rizikos elementu.

„Laimėjimai be rizikos nepelno garbės nei tarp žmonių, nei tarp tuščiavidurių laivų, tačiau daugelis prisimena, ar kilnus darbas buvo padarytas varginančių pastangų dėka“. Pindar

Jei mus užklupo psichologinė regresija, mūsų tikslas turėtų būti naudoti šiuos vyriškumo įvaizdžius kaip mūsų vadovus; turime siekti psichologinės autonomijos, ekonominės nepriklausomybės, dosnumo ir ugdyti konkurencingą bei nuolatos ieškančią dvasią. Jei tai padarysime, laikui bėgant mes būsime mažiau viliojami eskapistinių fantazijų ar norų pasitraukti iš gyvenimo. Mūsų pasitikėjimas savimi kils. Pradėsime jaustis taip, lyg mūsų gyvenimas turėtų kryptį ir tikslą; tikslas pasiekti vyriškumą suteiks prasmingą mūsų dienų tęstinumo giją. Tačiau šioje kelionėje turėtume niekada nepamiršti, kad kelias į vyriškumą yra sunkus.

„Kad ir koks vyriškumo siekimo būdas būtų pasirenkamas, tai yra audrų ir streso, iššūkių ir išbandymų metas“. David Gilmore, Manhood in the Making

Prie pavyzdinių kelrodžių vadovų, kurie padeda kelyje į vyriškuma, istorinėje mitologijoje priskiriami herojaus bei kario archetipai. Abu šie archetipai tūkstančius metų vaidino esminį vaidmenį formuodami žmonijos sampratą apie tai, ką reiškia būti sėkmingu kaip vyru. Didvyris yra tas, kuris įkūnija galios perteklių, ir karys tas, kuris nukreipia savo įgimtą agresiją sveikų ir produktyvių tikslų link.
Ką galime padaryti, kad įkūnytume šių archetipų energijas savo gyvenime? Kokiu būdu šie archetipai yra ne tik būtini mūsų pačių, bet ir kolektyvinės visuomenės sveikatai?

„Gulbės akys gražios, mano sūnau, bet dangus skirtas vanagams. Taigi pridenk savo gražiąsias akis ir užsiaugink nagus“. Pakthun patarlė

Arba kaip rašo Robert Moore and Douglas Gillette:

„Žmogui yra nepaprastai sunku išsiugdyti ir realizuoti savo pilną potencialą. Kova su kūdikiu mumyse sukuria didžiulę „gravitacinę“ trauką prieš tai, kad atsiskleistų ir būtų įdarbintos visos suaugusio žmogaus galimybės. Nepaisant to, turime kovoti su sunkumais sunkiai dirbdami ir statydami… vyriškumo piramides, kurios sudaro pagrindines mūsų vyriškos savimonės struktūras. Kiekvienas iš mūsų turi statyti asmeninę piramidę, dėdamas plytą po plytos, judėdamas link savojo subrendusio vyriškumo tikslo, kol pagaliau atsistoję ant pasiektos viršūnės galėtume apžvelgti savo valdas“. Robert Moore and Douglas Gillette „King, Warrior, Magician, Lover”

Herojus ir kova su drakonu

„Vien tik pavojaus tikimybė supažindina mus su mūsų vidiniais ištekliais: dorybėmis, šarvais ir ginklais, mūsų dvasia, ir verčia mus būti stipriais. Pirmasis principas: žmogui turi reikėti būti stipriam – kitaip jis niekada netaps stiprus“. Nietzsche, Twilight of the Idols

Šioje serijoje mes tiriame, kaip išvengti „berniukų psichologijos“ ir pasiekti vyriškumo privalumus. Iš pradžių aš ir visi kiti mano pastoviai minimi ir cituojami autoriai teigė, kad didžiausias pavojus vyriškumui yra psichologinė regresija. Antra, pateikiau vyriškumo įvaizdžių pavyzdžių, kurie pasaulinėse kultūrose yra naudojami kaip priešnuodžiai regresijai – kaip stimuliatoriai, skatinantys vyrus pranokti savo eskapistinius (escapist) norus ir ugdyti herojiško žmogaus dorybes.

Dabar pristatau dar vieną priešnuodį psichologinei regresijai, šį kartą mitologine forma. Tiksliau, mes ištirsime pasikartojančią herojų mitų visame pasaulyje temą – tai yra herojiška kova su drakonu. Įvairių tautų mituose dažnai minimas drakonas simbolizuoja psichologinę regresiją, o jo nugalėjimas simbolizuoja mūsų proto regresinių jėgų įveikimo procesą. Kovos su drakonu analizė gali būti vaisinga priemonė siekiant vyriškumo, nes, kaip Jung’as niekada nepavargo kartoti, mitologiniai simboliai išreiškia psichologines tiesas, o kai gyvenimo tėkmė apstoja, kartais tik simboliai parodo kelią į atgimimą ir pozityvią transformaciją:

„… simbolis, be abejo, nėra absoliuti išorinė tiesa, bet jis yra teisingas it tikslus psichologine prasme… simboliai veikia kaip transformatoriai, jų funkcija yra perkelti libido [psichologinę energiją] iš „žemesnės “į„ aukštesnę“ formą. Ši simbolio funkcija yra tokia svarbi, kad mūsų vidinis „balsas” jai suteikia aukščiausias vertybes. Simbolis veikia siūlydamas kryptį; tai yra, jis pasiūlo įsitikinimą ir tuo pat metu išreiškia to įsitikinimo turinį“. Carl Jung, Symbols of Transformation

Norint įvertinti simbolinę herojaus kovos su drakonu svarbą, yra naudinga pažvelgti į agresijos vaidmenį sveikam žmogaus gyvenimo vystymuisi. Ankstyvame amžiuje kūdikis yra visiškai priklausomas nuo motinos. Ši priklausomybė yra normali ir natūrali; skirtingai nuo kitų gyvūnų, naujagimio smegenys yra neišsivysčiusios tiek, kad jos iš esmės yra bejėgės. Tik praėjus maždaug metams nuo ekstrauterinės raidos vaikas gali pradėti atsiriboti tiek fiziškai, tiek psichologiškai nuo motinos. Šį laipsnišką atsiskyrimą nuo motinos skatina vaiko agresyvumas – įgimtas instinktas įtvirtinti save.

„Laisvė išreikšti savo agresiją yra labai naudingas veiksnys vaiko vystymęsi. Savo agresiją jis panaudos pasitenkinimo jausmui kažko siekti skatinimui, o ne ketindamas sužeisti kitą asmenį. Tai suteiks jam daugiau malonumo ir dėl to jis tikėtinai taps savarankiškesnis ir kūrybingesnis suaugęs žmogus. Tačiau jei jo agresija bus blokuojama, ji gali tapti smurtine. Vaikas vis tiek sieks atkurti savo veiksmų laisvę. Kadangi smurtas yra dar labiau draudžiamas nei agresija, vaikui nelieka kitos išeities, kaip tik tapti pasyviu ir nuolankiu.“ Alexander Lowen, The Voice of the Body

Atsižvelgiant į agresijos svarbą, vaikui yra reikalingi tėvai, kurie skatina jo agresyvų elgesį jo kelyje link nepriklausomybės. Deja, net geriausiu atveju vaiko agresija nėra visada tinkamai palaikoma; ypač šiais laikais, tai yra labiau vengtinas ar baustinas elgesys. Nubaustam vaikui išsivysto baimės jausmas savęs pažinimo paieškose, todėl jis nebesijaučia pasiruošęs savęs pažinimo iššūkiams, nebesistengia kurti stabilios tapatybės ar tyrinėti savo aplinkos. Atvirkščiai, jis pasitrauks į savo fantazijų ir svajonių pasaulį, o jo pasąmonėje suaktyvės archetipiniai vaizdai – ta senoji psichikos dalis, bendra mums visiems, kurioje pasak Jung’o slypi „visi vaizdai, kurie yra kada nors davę pradžią mitams“. (Carlas Jungas, Kolektyvinės pasąmonės archetipai).

Tęsinys ir pabaiga (14)
Straipsnių ciklo pradžia

Further reading

Paieškų pabaiga (14)

Kovos su vidiniu drakonu simbolinė reikšmė „Tai, kad toks [kolektyvinis] pasąmoninis turinys egzistuoja … yra gerai patvirtintas faktas. Svarbiausias įrodymas šiuo atžvilgiu yra trejų ir...

viduramzio krize

Naujų kelių paieškos (12)

12 dalis. Tęsinys Vyriškumo ugdymas (2) Norėdami išsilaisvinti iš psichologinės regresijos gniaužtų ir pradėti siekti tikrojo vyriškumo, turime ugdyti heroišką požiūrį į gyvenimą. Šis požiūris yra...

Viduramzio krize

Naujų kelių paieškos (11)

11 dalis. Tęsinys Vyriškumo ugdymas Vyras negali išeiti iš šio pasaulio, kaip atėjo … vyras turi ką nors sukurti! Arthuras Milleris, „The death of a Salesman“ Sekančiose keliose dalyse...

viduramzio krize

Naujų kelių paieškos (10)

10 dalis. Tęsinys Antrasis „aš” Stipraus nepasitenkinimo savimi jausmo viena iš priežasčių yra tai, kad mums trūko mus įkvepiančių asmenybių. Tai yra trūkstama mūsų psichologinės...